Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 12.02.2019
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Trenčianske Jastrabie
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 12.02.2019
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Trenčianske Jastrabie
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 13.06.2019
Stav: Prijaté

Trenčianske Jastrabie

Mesto/obec
Trenčianske Jastrabie