Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Jastrabie 102
913 22 Trenčianske Jastrabie


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 14:30 nestránkový deň
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 14:30 nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Obec Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Jastrabie 102
913 22 Trenčianske Jastrabie

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 32 6595232

Web: http://www.trencianskejastrabie.sk

E-mail: podatelna@trencianskejastrabie.sk

IČO: 00312070

DIČ: 2021080039

Bankové spojenie

IBAN: SK04 5600 0000 0006 5790 3001