Základná škola v Trenčianskom Jastrabí Telefón: 032-6595286
E-mail: zstj.riaditel@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Boris Jantolák

Trenčianske Jastrabie 115
913 22 Trenčianske Jastrabie

Mesto/obec
Trenčianske Jastrabie