Materská škola Riaditeľ: Alena Ďurčová

Trenčianske Jastrabie 254
913 22 Trenčianske Jastrabie

Mesto/obec
Trenčianske Jastrabie